Privacy policy

 Ayumu World verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met deze privacyverklaring.

Ayumu World respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Ayumu World zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

 

 1. Identiteit van de verwerker van uw gegevens

Voor de toepassing van de wetgeving i.v.m. gegevensbescherming is de gegevensbeheerder Ayumu World, geregistreerd in België (handelsregister BE0750.917.778) en met maatschappelijke zetel te Ommegangstraat 114, 8870 Izegem, België.

 

 1. Verwerkingsdoeleinden

Ayumu World verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Ayumu World gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en jou van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij Ayumu World zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en nog beter aan jouw wensen voldoen.
 • Als je bij Ayumu World een account zou aanmaken, bewaren wij jouw gegevens op een Secure Server. In jouw Ayumu World account slaan we informatie op zoals je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

 1. Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

(a) Toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (d) de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen, (e) de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

 (a) Je hebt Ayumu World toestemming gegeven.

(b) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of een verkoop via onze website (ayumuworld.be).

(c) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

(f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen om zo te kunnen ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.

(a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

 1. Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (Shopify, Sendcloud en de aangewezen koerierdienst) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Ayumu World verbonden zijn.

De klant zijn persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan.  We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. 

Ayumu World garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

 1. Gebruik van cookies

Ayumu World maakt gebruik van cookies. Dat doen we om gegevens te verzamelen over de pagina’s die onze klanten op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak de klanten terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en hierop onze webshop op af te stemmen

 “Cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

 

 1. Cookies uitschakelen

De klant kan ervoor kiezen om de cookies uit te schakelen. Dat doet de klant door gebruik te maken de mogelijkheden van zijn browser. Het grootste aantal van de browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Maar je kunt uw browser opnieuw instellen om zo alle cookies te verwijderen.

 

 1. Bewaarperiode van de gegevens

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen ((a) onder andere op het gebied van boekhouding, (b) op het gebied om onze dienst correct te kunnen beëindigen en af te leveren, (c)  juridische positie; onderzoeken door juridische instantie of rechtszaken).

 1. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: contact@ayumuworld.be.

 

 1. Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

 1. Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Ayumu World ♡